ХӘТОТ категория үшін арналған медициналық бетперделерді таратау жөніндегі АҚАПАРТ

20 сәуір 2020 жылғы жағдай бойынша

ХӘТОТ категория үшін арналған медициналық бетперделерді таратау жөніндегі АҚАПАРТ

Барлығы: 43 897 отбасы, 2 194 850 бетперде

Нұр-Сұлтан қ. – 14 927 отбасы, 746 350 бетперде

Алматы қ. – 8 970 отбасы, 448 500 бетперде

Шымкент қ. – 20 000 отбасы, 1 000 000 бетперде

Қала

Отбасы саны

Бетперделер саны

16 сәуір

1

Нұр-Сұлтан

1 282

64 100

2

Алматы

100

5 000

3

Шымкент

5 400

270 000

17 сәуір

1

Нұр-Сұлтан

2 452

122 600

2

Алматы

1 609

80 450

3

Шымкент

6 600

330 000

18 сәуір

1

Нұр-Сұлтан

3 034

151 700

2

Алматы

1 800

90 000

3

Шымкент

5 400

270 000

19 сәуір

1

Нұр-Сұлтан

2 777

138 850

2

Алматы

3 015

150 750

3

Шымкент

0

0

20 сәуір

1

Нұр-Сұлтан

5 382

269 100

2

Алматы

2 446

122 300

3

Шымкент

2 600

130 000

БАРЛЫҒЫ

43 897

2 194 850